“Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hòa bình

Đinh Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Thành Công, quận Ba Đình
Chia sẻ

Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Năm 1999, Hà Nội là thành phố đầu tiên của khu vực châu Á vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình. Năm 2019, Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Thiết kế sáng tạo.

Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định quan điểm “Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước";

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm nhìn xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo”  gắn với truyền thống văn hóa sáng tạo của Thủ đô ngàn năm văn hiến, danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

“Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hòa bình - 1

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thành Công chào mừng mô hình “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiên quy tắc ứng xử nơi công cộng” được ra mắt.

Là những công dân của Thủ đô, chúng tôi rất tự hào với tầm vóc, vị thế của Hà Nội hôm nay, đồng thời đồng tình với các chiến lược phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”. Xác định rõ trách nhiệm trong việc góp sức xây dựng và phát triển Thủ đô, nhiệm kỳ 2021 – 2026, phụ nữ Thành Công đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch” phong trào thi đua “Phụ nữ Ba Đình thanh lịch, văn minh, trọng khách”, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiên quy tắc ứng xử nơi công cộng”.

Chúng tôi xác định xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu phải thể hiện được vai trò, lực lượng nòng cốt của phụ nữ, đó là mỗi hội viên phụ nữ phường Thành Công phải là phụ nữ văn minh, thanh lịch để góp sức xây dựng những nhóm phụ nữ văn minh, những hội viên thân thiện, từ đó xây dựng thành công các chi hội văn minh, các hội viên thân thiện thực hiện các quy tắc ứng xử đẹp tại nơi công cộng và những hội viên này sẽ chung tay xây dựng những công trình kiểu mẫu trong Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu.

Phường Thành Công giáp danh với 5 phường (trong đó: 2 phường thuộc quận Ba Đình là Giảng Võ và Ngọc Khánh; 3 phường thuộc quận Đống Đa là Ô Chợ Dừa, Trung Liệt và Cát Linh) có diện tích 0,647km2, dân cư đông với hơn 7.000 hộ và trên 27.000 nhân khẩu được chia thành 25 Tổ dân phố thuộc 13 địa bàn dân cư, với đặc thù có 1 làng cổ và hơn 80 nhà tập thể cao tầng, cùng nhiều cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn; tập trung dân là cán bộ công nhân viên chức và cán bộ hưu trí mất sức, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở chật chội, cơ sở hạ tầng xuống cấp nên có những ảnh hưởng nhất định đến công tác phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hiện nay, Hội LHPN phường có 13 chi hội và 25 tổ hội phụ nữ với hơn 2.800 hội viên. Do thực trạng có trên 80 nhà tập thể cũ, số dân lại đông nên vấp phải rất nhiều bất cập trong vấn đề xây dựng môi trường văn hóa tại đây như các nhà tập thể đều có sân chơi chung song đã xuống cấp và bị lấn chiếm; những ứng xử tại các điểm sinh hoạt chung này đều luôn dễ xảy ra va chạm mâu thuẫn đòi hỏi phải có sự chung tay của người dân để xây dựng nét đẹp ứng xử tại nơi đây.

“Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hòa bình - 2

Hội LHPN phường phối hợp giữ gìn trật tự văn minh đô thị tại khu vực chợ Thành Công.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã nỗ lực triển khai nhiều mô hình phù hợp như: “Nhà hoa cộng đồng - Sân chơi cộng đồng”; "Phủ xanh gốc cây"; "Camera giám sát an ninh, trật tự văn minh đô thị”. Tại các Tổ dân phố, cán bộ, hội viên phụ nữ phường là một trong những lực lượng nòng cốt đảm nhiệm công tác tuyên truyền vận động mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa các nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng, tiêu chí, các chủ trương, vận động Nhân dân chung tay đóng góp xã hội hóa xây dựng các công trình, vệ sinh môi trường, chỉnh trang làm đẹp cảnh quan...

Với những thành công bước đầu trong xây dựng “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng” đã cụ thể hóa được phong trào “Xây dựng người Phụ nữ thủ đô trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch”, “Phụ nữ Ba Đình văn minh, thanh lịch, trọng khách”. Chúng tôi cũng đã khơi gợi ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng nét thanh lịch, sự thân thiện của mỗi người khi ứng xử nơi công cộng. Mô hình cụ thể, thiết thực nhìn được, sử dụng được và tác động trực quan tới mỗi người dân mỗi khi nhìn hoặc tham gia hoạt động tại công trình.

“Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hòa bình - 3

Các cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thành Công chăm sóc cây xanh tại các Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu.

Quá trình xây dựng thành công các công trình kiểu mẫu trong “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng” chúng tôi rút một số bài học kinh nghiệm:

1. Xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải phát huy được vai trò chủ thể của mỗi người dân trong việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tạo sự lan tỏa và tác động tích cực đến các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

2. Phải có sự đồng lòng, nhất trí của cả hệ thống chính trị phường Thành Công và tinh thần chủ động, sáng tạo xây dựng và triển khai mô hình rất ý nghĩa và thiết thực của Hội LHPN quận Ba Đình.

3. Phải kiên trì làm tốt công tác dân vận, tạo niềm tin của nhân dân cùng tham gia ủng hộ và đóng góp từ đó tạo ra sức lan tỏa lớn trong tổ dân phố.

Trong thời gian tới, Hội LHPN phường Thành Công sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cùng với hệ thống chính trị phường đưa mô hình này vào thực tiễn một cách hiệu quả, hướng tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng quận Ba Đình sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng Thủ đô hòa bình, sáng tạo. Để mô mình tiếp tục phát huy hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hòa bình, sáng tạo, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN quận Ba Đình; Đảng ủy phường và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng đảm bảo thực chất và thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các Chi hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và Nhân dân trong việc thực hiện xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu bằng nhiều hình thức phong phú.

Chia sẻ

Đinh Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Thành Công, quận Ba Đình

Tin cùng chuyên mục

Hội Phụ nữ tham gia bảo tồn, phát huy nghề truyền thống

Hội Phụ nữ tham gia bảo tồn, phát huy nghề truyền thống

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển làng nghề trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo tồn và phát triển sản phẩm nghề truyền thống; tạo việc làm cho phụ nữ và gia...

Thấu hiểu khó khăn của phụ nữ di cư hồi hương để kịp thời giúp đỡ

Thấu hiểu khó khăn của phụ nữ di cư hồi hương để kịp thời giúp đỡ

Theo nghiên cứu về tình hình của phụ nữ Việt Nam di cư kết hôn hồi hương và con cái của họ năm 2017 cho thấy, khoảng 50% phụ nữ kết hôn di cư khi trở về Việt Nam sẽ định cư ở nơi khác không phải quê hương họ do thiếu cơ hội việc làm, kỳ thị hoặc định kiến gia đình/xã hội. Họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về giấy tờ cá nhân, thủ tục pháp lý về ly hôn, học tập và...

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ

Nửa đầu nhiệm kỳ 2021- 2026, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, từ đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội; đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương xây, dựng tổ chức Hội vững mạnh trong tình hình...

Phụ nữ Thủ đô thi đua học tập và làm theo gương Bác

Phụ nữ Thủ đô thi đua học tập và làm theo gương Bác

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đã triển khai nhiều phong trào thi đua, việc làm thiết thực góp phần lan tỏa lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa... Đây là những món quà ý nghĩa mà các tầng lớp phụ nữ thiết thực dâng lên Bác Hồ kính yêu...

Hội LHPN quận Ba Đình: Nhiều mô hình mang dấu ấn sáng tạo của phụ nữ

Hội LHPN quận Ba Đình: Nhiều mô hình mang dấu ấn sáng tạo của phụ nữ

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Ba Đình đã linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều mô hình góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, cuộc vận động mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Quận, các “mô hình của Hội” được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và đặc biệt...

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các cấp Hội Phụ nữ cả nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, tham gia chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hướng tới các hoạt động cơ sở, trong quý II/2024, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tập trung tổ chức, hoàn thành tốt việc thực hiện đánh giá Sơ kết giữa...