9 điều người thông minh không bao giờ tiết lộ về bản thân

9 điều người thông minh không bao giờ tiết lộ về bản thân

Những người thông minh hiểu rằng việc duy trì cảm giác bí ẩn có thể mang lại lợi ích cho họ, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Họ hiểu giữ lại cho mình một số điều nhất định không phải giấu nhẹm hay lừa dối mà là duy trì ranh giới và kiểm soát lời nói của mình.